Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Ostatnia aktualizacja strony: 05.10.2022, 13:24

Strona główna

Witamy na podmiotowych stronach

Biuletynu Informacji Publicznej

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy

Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

 

Serwis działa na podstawie przepisów:

do góry