Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt "OHP jako realizator usług rynku pracy"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała w latach 2009-2014 Ogólnopolski Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim  utworzono siedem Młodzieżowych Centrów Kariery (Radziejów, Świecie, Brodnica, Lubraniec, Inowrocław, Nakło, Chełmno) oraz sześć Punktów Pośrednictwa Pracy (Radziejów, Chełmno, Nakło, Świecie, Golub-Dobrzyń, Rypin) oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Świeciu, Inowrocławiu i Włocławku.

Beneficjentami ostatecznymi projektu były: osoby bezrobotne, uczniowie i absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń, jak również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.
Realizacja projektu umożliwiła młodzieży dostęp do kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń dla młodzieży oraz wyposażyła ją we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych, tj. umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego oraz funkcjonowania na rynku pracy.

Od 1 lipca 2014 r. po połączeniu jednostek w ramach utrzymania rezultatów projektu w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje sześć Młodzieżowych Centrów Kariery (Brodnica, Chełmno, Nakło, Świecie, Radziejów, Inowrocław), dwa Punkty Pośrednictwa Pracy (Rypin, Golub-Dobrzyń) i jeden Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku.
 

Adresy jednostek utworzonych w ramach projektu znajdują się w zakładkach:

  • "Młodzieżowe Centra Kariery"
  • "Punkty Pośrednictwa Pracy"
  • "Ośrodek Szkolenia Zawodowego"

Metadane

Data publikacji : 20.11.2012
Data modyfikacji : 01.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Filarska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Filarska

Opcje strony

do góry