Działalność

Data publikacji 18.01.2016

Projekt "Pomysł na siebie - YEI"

Projekt stanowi operację wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jest realizowany w ramach Osi I, Priorytetu Inwestycyjnego 8ii PO WER.

Celem projektu była aktywizacja społeczno- zawodowa osób w wieku 15 – 17 lat zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez udział w nieodpłatnych zajęciach w ramach projektu.


Uczestnicy projektu byli podzieleni na dwie grupy wiekowe:
Grupa A: 15 – 16 lat – efektem wsparcia tej grupy był powrót do nauki bądź szkolenia,
Grupa B: 16 – 17 lat – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy było zdobycie kwalifikacji zawodowych; wsparcie przeznaczone dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki.

Działania w ramach projektu:
Grupa A:
- poradnictwo zawodowe (zajęcia w formie indywidualnej i grupowej), wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, szkolenia / warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe, wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, materiałów edukacyjnych.
Grupa B:
- poradnictwo zawodowe (zajęcia w formie indywidualnej i grupowej), wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe, - kwalifikacyjne kursy zawodowe, nauka aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, niezbędnych badań lekarskich, materiałów edukacyjnych.

Jednostki realizujące projekt w woj. kujawsko-pomorskim:
1. 2-1 HP Brodnica – Gr. A – 10 osób, Gr. B – 10 osób, ul. Przykop 57/2, 87-300 Brodnica, tel. 56 4940163,
2. 2-2 HP Bydgoszcz – Gr. A - 10 osób, Gr. B – 20 osób, ul. Glinki 140, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 3630464,
3. 2-3 HP Inowrocław - Gr. B – 20 osób, ul. Poznańska 133 a, 88-100 Inowrocław, tel. 52 3552863,
4. 2-5 HP Włocławek - Gr. A – 10 osób, Gr. B – 10 osób, ul. Promienna 5b, 87-800 Włocławek, tel. 54 2314542

Data publikacji 18.01.2016

Data modyfikacji 26.09.2016
Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Filarska

Osoba publikująca: Małgorzata Filarska


Statystyka strony: 670 wizyt