Działalność

Data publikacji 26.09.2016

Obudź swój potencjał - YEI

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ –YEI”

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Odbyć zawodowy staż? To informacja dla Ciebie!

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór do projektu  „Obudź swój potencjał – YEI”

Celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie młodych osób w wieku 18-24 lata.

Wsparcie w ramach projektu otrzyma 100 osób (10 grup uczestników) pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących, w tym osoby niepełnosprawne, z województwa kujawsko-pomorskiego upoważnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
- 85 biernych zawodowo,
- 15 bezrobotnych, w tym 12 długotrwale bezrobotnych.

Zapraszamy osoby w wieku 18-24 lata, które:
- są bezrobotne /bierne zawodowo
- nie uczęszczają do szkoły lub na studia (tzw. grupa NEET),
- nie mają kwalifikacji zawodowych, albo mają za niskie kwalifikacje zawodowe lub mają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.
- zamieszkują w województwie kujawsko-pomorskim (działania projektowe prowadzone przez Kujawsko-Pomorską Komendę Wojewódzką)

Co proponujemy uczestnikom projektu:
 -  opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym
 -  szkolenia zawodowe
 -  możliwość skorzystania z kursów językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy kat.  B oraz kursów przedsiębiorczości 
 -  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty  
 -  warsztaty aktywnego poszukiwania pracy   
 -  staże zawodowe (3 m-ce) czyli sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy

Ponadto każdy uczestnik otrzyma:
-  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych,
-  stypendium szkoleniowe – jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy,
-  stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące),
-  ubezpieczenie NNW oraz zdrowotne na czas trwania projektu,
-  zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych,
-  refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Jeśli masz 18 -24 lata, nie uczysz się, nie pracujesz, chcesz cos zmienić w swoim życiu – zgłoś się!

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” trwa do końca 2016 r.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC MAJ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC CZERWIEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPACIA NA MIESIĄC LIPIEC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC SIERPIEŃ

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie, dostępnej w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Kujawsko – Pomorskiej  WK OHP, w których realizowany będzie projekt oraz na stronie internetowej ECAM (www.ecam.ohp.pl).

1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu – 10 osób (1 grupa)
    ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń,
    tel. 56 654-70-68, 69 wew. 46, e-mail: ceipm.torun@ohp.pl
    Osoba do kontaktu: Beata Polkowska.

2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy – 20 osób (2 grupy)
    ul. Glinki 140, 85-861 Bydgoszcz
    tel. 52 363-04-64, 345-05-33 wew. 30, e-mail: ceipm.bydgoszcz@ohp.pl
    Osoba do kontaktu: Ewa Chojnicka

3. Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy – 30 osób (3 grupy)
    ul. Przykop 57/6, 87-300 Brodnica
    tel. . e-mail: mck.brodnica@ohp.pl
    Osoba do kontaktu: Grażyna Moszczyńska

4.  Młodzieżowe Centrum Kariery w Nakle – 20 osób (2 grupy)
     ul. Dąbrowskiego 16-18, 89-100 Nakło nad Notecią
     tel./fax 52 569 11 50, e-mail: mck.naklo@ohp.pl
     Osoba do kontaktu: Agnieszka Węglicka

5. Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie – 20 osób (2 grupy)
    ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
    tel./fax 54 285 41 71, e-mail: mck.radziejow@ohp.pl
    Osoba do kontaktu: Monika Czyżewska

Data publikacji 26.09.2016

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Dariusz Nowak


Statystyka strony: 526 wizyt