Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP realizuje projekt w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Głównym celem projektów jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów.

Projekty stanowią odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Działania projektowe są kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia. Zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, jak również 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.

W ramach projektu młodzież uczestniczy w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach,
 • indywidualnym wsparciu psychologicznym,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursach językowych,
 • kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.),
 • kursach komputerowych o standardzie ECDL,
 • kursie prawa jazdy kat. B,
 • warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

WYKAZ JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PROJEKT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (plik - wykaz jednostek kuj-pom)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Regulamin uczestnika projektu - do pobrania

2. Oświadczenie uczestnika projektu - do pobrania 

3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych - do pobrania

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - przystąpienie -  do pobrania

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - zgłosznie - do pobrania

6. Kwestionariusz uzgodnień form wsparcia w ramach projektu - do pobrania

 

Metadane

Data publikacji : 01.02.2018
Data modyfikacji : 28.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Mrozińska
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Filarska

Opcje strony

do góry