Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt "Stawiam na przyszłość"

Kujawsko-Pomorska WK OHP zrealizowała projekt  pt. „Stawiam na przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu było wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

W województwie kujawsko-pomorskim udział  projekcie wzięło 10 osób w wieku  16- 17 lat. Byli to uczestnicy OHP, którzy posiadali status młodocianych pracowników i realizowały przygotowanie zawodowe w ramach stosownej umowy.

Podczas realizacji projektu Uczestnicy zostali objęci następującymi formami wsparcia:

 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – na tym etapie zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
 • kurs o standardzie ECDL lub kurs o standardzie równoważnym.

W okresie uczestnictwa w projekcie każdy z Uczestników mógł skorzystać z:

 • dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia,
 • stypendium szkoleniowego,
 • otrzymania wyprawki edukacyjnej.

Zakładane efekty projektu:

 • kontynuacja nauki przez osoby młode, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji,
 • nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 • zmniejszenie ryzyka porzucenia szkoły dzięki uzupełnieniu zaległości edukacyjnych oraz wyrównaniu deficytów w zakresie obsługi programów komputerowych.

Jednostka zaangażowana w realizację projektu:

 • 2 - 2  Hufiec Pracy, ul. Glinki 140, 85-861 BYDGOSZCZ,
  tel. 52 345-05-33, e-mail: 2-2hp.bydgoszcz@ohp.pl
  Koordynator lokalny: Justyna Słowik

Termin zakończenia projektu: styczeń 2019 r.

 Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Metadane

Data publikacji : 28.05.2019
Data modyfikacji : 28.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Chrośniak
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nowak

Opcje strony

do góry