Kontrole przeprowadzone w 2019 roku

Data publikacji 18.04.2019

Kontrole przeprowadzone w I kw. 2019 r.

Kontrole przeprowadzone w I kw. 2019 r.

  • Pion merytoryczny
  1. MBP w Bydgoszczy – kontrola problemowa: Działalność MBP za 2018r.
  2. 2-5 Hufiec Pracy we Włocławku – kontrola problemowa: Działalność Klubu Absolwenta.
  3. CEiPM Toruń/ pracodawcy – kontrola problemowa: Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników w zakładach pracy zatrudniających uczestników 2-4 ŚHP.
  • Pion Organizacyjno-Administracyjny
  1. MCK Radziejów – Kontrola problemowa: Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i zabezpieczenia sprzętu komputerowego w jednostce.
  • Inne
  1. Kontrola kompleksowa: 2-3 HP w Inowrocławiu - Działalność wychowawcza jednostki w roku szkolnym 2017/2018 oraz pozostała działalność w roku 2018.

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

Data publikacji 18.04.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Dariusz Nowak
POA

Statystyka strony: 18 wizyt