Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Kontrole przeprowadzone w II kw. 2012 r.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych HufcówPracy w Toruniu prowadzi kontrole w oparciu o Plan kontroli na rok 2012.

 

Podmiot prowadzący kontrolę:

  •  Pion merytoryczny

1. 2-5 ŚHP we Włocławku – kontrola pracodawców zatrudniającychuczestników OHP; sprawdzenieprawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeńmłodocianych pracowników

2. 2-4 ŚHP wToruniu – kontrola problemowa; dotyczyła działalności samorządowej i jejdokumentowania

3. 2-4 ŚHP w Toruniu – kontrola problemowa;dotyczyła przebiegu praktycznej nauki zawodu, realizacji programów pnz,zgodności z harmonogramami

4. MCIZ we Włocławku – kontrola kompleksowa;dotyczyła działalności MCIZ za 2011 r.

 

  • Pion Organizacyjno-Administracyjny

1. 2-5 ŚHP we Włocławku – kontrola problemowa; przegląd bazy lokalowej orazoznakowania i ewidencji wyposażenia

2. 2-4 ŚHP w Toruniu – kontrola problemowa;przegląd bazy internatowej

3. OSiW Grudziądz – kontrola problemowa; przeglądbazy internatowej

4. PPP Chełmno –kontrola problemowa; dotyczyła ewidencji wyjść z pracy i potwierdzanianieobecności

5. MCK Brodnica – kontrolaproblemowa; dotyczyła ewidencji wyjść z pracy i potwierdzania nieobecności

6. MCK Świecie –kontrola problemowa; dotyczyła ewidencji wyjść z pracy i potwierdzanianieobecności

7. 2-5 ŚHP weWłocławku – kontrola problemowa; dotyczyła ewidencji wyjść z pracy ipotwierdzania nieobecności

8. 2-4 ŚHP w Toruniu– kontrola stanu pomieszczeń w zakresie BHP i ppoż.

9. OSiW Grudziądz –kontrola stanu pomieszczeń w zakresie BHP i ppoż.

9. 2-2 ŚHP w Bydgoszczy– kontrola czasu pracy

10. CEiPM w Bydgoszczy– kontrola czasu pracy

 

  • Wszystkie piony WK

1. ROSZM w Toruniu –działalność szkoleniowa ROSZM w 2012 r. i jej dokumentowanie
 

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwajednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, ajeden jednostka kontrolująca. 

Metadane

Data publikacji : 10.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Januszewska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska

Opcje strony

do góry