Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Kontrole przeprowadzone w III kw. 2012 r.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych HufcówPracy w Toruniu prowadzi kontrole w oparciu o Plan kontroli na rok 2012.

 

Podmiot prowadzący kontrolę:

 Pion merytoryczny

1. 2-5 ŚHP we Włocławku – kontrola problemowa dokumentacjiosobowej i wychowawczej nowoprzyjętych uczestników w roku szkolnym 2012/2013

2. 2-1 ŚHP w Brodnicy – kontrola pracodawców zatrudniającychuczestników OHP; dotyczyła przebiegupraktycznej nauki zawodu, realizacji programów pnz, zgodności z harmonogramami

 

  • Pion Organizacyjno-Administracyjny

1 OSiW Grudziądz – kontrola problemowa;przegląd bazy internatu

2. 2-4 ŚHP w Toruniu – kontrola problemowa; przegląd bazy internatu

3. OSiW Grudziądz – kontrola problemowa;zabezpieczenie p.poż.

4. 2-4 ŚHP w Toruniu– kontrola problemowa; zabezpieczenie p.poż.

5. 2-3 ŚHP wInowrocławiu – kontrola problemowa; ewidencjonowanie wyjść z pracy, dyscyplinapracy

  • Pion finansowy

1. OSiW Grudziądz – kontrolaproblemowa; dotyczyła sporządzania raportów z kas fiskalnych

2. OSiW Grudziądz –kontrola problemowa; dotyczyła ewidencjonowania rozchodu materiałów w magazynie

Wszystkie piony WK - Kontrole kompleksowe

1. Filia MBP w Lipnie – kontrola działalności za rok 2011

2. CEiPM we Włocławku – kontrola działalności za rok 2011
 

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwajednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, ajeden jednostka kontrolująca. 

Metadane

Data publikacji : 23.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Januszewska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska

Opcje strony

do góry