Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Kontrole przeprowadzone w IV kw. 2012 r.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych HufcówPracy w Toruniu prowadzi kontrole w oparciu o Plan kontroli na rok 2012.
 

Podmiot prowadzący kontrolę:

  •  Pion merytoryczny

1. Filia MBP Nowe – kontrola problemowa; działalność Filii MBPza 2011 r. i I półrocze 2012 r.

2. OSZ Świecie – kontrola doraźna; działalność jednostki w2012 r.

3. MCK Radziejów –kontrola doraźna; działalność jednostki w 2012 r.

  • Pion Organizacyjno-Administracyjny

1. MCK Radziejów - kontrola problemowa;ewidencjonowanie wyjść z pracy, potwierdzanie obecności w pracy w 2012 r.

2. PPP Radziejów – kontrola problemowa;ewidencjonowanie wyjść z pracy, potwierdzania obecności w pracy w 2012 r.
 

  • Kontrola kompleksowa

1. 2-1 ŚHP Brodnica – działalność wychowawcza jednostki wroku szkolnym 2011/2012 oraz pozostała działalność za rok 2011.
 

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwajednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, ajeden jednostka kontrolująca. 

Metadane

Data publikacji : 30.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Januszewska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska

Opcje strony

do góry