Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Kontrole przeprowadzone w I kw. 2012 r.

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych HufcówPracy w Toruniu prowadzi kontrole w oparciu o Plan kontroli na rok 2012.
 
 
 
Podmiot prowadzący kontrolę:
 
  •  Pion merytoryczny 
   1.     2-4 ŚHP w Toruniu  – kontrola pracodawców zatrudniających uczestnikówOHP;  dotyczyła przebiegu praktycznejnauki zawodu, realizacji programów pnz, zgodności z harmonogramami
 
    2.     2-1 ŚHP wBrodnicy – kontrola problemowa; dotyczyła „Akcji Zima 2012” i jejdokumentowania
 
   3.    OSiW w Grudziądzu – kontrola problemowa;dotyczyła przebiegu praktycznej nauki zawodu, realizacji programów pnz,zgodności z harmonogramami
 
   4.   MCK Nakło – kontrola problemowa; dotyczyładziałalności MCK za 2011 r.
 
   5.   2-3 ŚHP w Inowrocławiu –kontrola problemowa; hospitacja zajęć wychowawczych
 
 
  • Pion Organizacyjno-Administracyjny
1    OSiW Grudziądz – kontrola problemowa;przegląd bazy komputerowej
 
2.   CEiPM Bydgoszcz –kontrola problemowa; przegląd bazy lokalowej
 
 
 
Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwajednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, ajeden jednostka kontrolująca.

Metadane

Data publikacji : 18.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Januszewska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Filarska

Opcje strony

do góry