Majątek WK

Data publikacji 23.03.2012

Majątek Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu

Majątek Skarbu Państwa, jakim dysponuje Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:
 

I. Środki trwałe netto ogółem: 645 549,63 zł

w tym:

1. Budynki i budowle: 351 898,26 zł

2. Urządzenia techniczne: 3 599,99 zł

3. Grunty: 213 881,40 zł

4. Środki transportu: 76 169,98 zł

 

II. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł   

Data publikacji 23.03.2012

Data modyfikacji 23.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Filarska

Osoba publikująca: Małgorzata Filarska


Statystyka strony: 2299 wizyt