Majątek WK

Data publikacji 23.03.2012

Majątek Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu

Majątek Skarbu Państwa, jakim dysponuje Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi:
 

I. Środki trwałe netto ogółem: 602.257,60 zł

     w tym:

  1. Budynki i budowle:        325.298,43 zł
  2. Urządzenia techniczne:     2.399,99 zł
  3. Grunty:                               213.881,40 zł
  4. Środki transportu:             60.677,78 zł

 

II. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł   

Data publikacji 23.03.2012

Data modyfikacji 16.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Filarska

Osoba publikująca: Małgorzata Filarska


Statystyka strony: 2556 wizyt