Podstawa prawna

Data publikacji 15.02.2012

Podstawa prawna Ochotniczych Hufców Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Podstawową działalność Ochotniczych Hufców Pracy określają następujące akty normatywno-prawne:

 

Załączniki

Data publikacji 15.02.2012

Data modyfikacji 06.10.2016
Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Filarska

Osoba publikująca: Małgorzata Filarska


Statystyka strony: 2745 wizyt