Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Podstawa prawna Ochotniczych Hufców Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Podstawową działalność Ochotniczych Hufców Pracy określają następujące akty normatywno-prawne:

 

Metadane

Data publikacji : 15.02.2012
Data modyfikacji : 06.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Filarska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Filarska
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nowak

Opcje strony

do góry