Ośrodek Szkolenia i Wychowania

Data publikacji 10.06.2013

Ośrodek Szkolenia i Wychowania

86-300 GRUDZIĄDZ, ul. PARKOWA 18
Tel. (56) 46-217-24,(56) 46-251-18
e-mail: osiw.grudziadz@ohp.pl

Kierownika Ośrodka: Monika Bartków

FORMY KSZTAŁCENIA:

•    Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
•    Gimnazjum dla Dorosłych
•    Szkolenie Kursowe

ZAWODY:

•    Stolarz
•    Murarz
•    Elektryk
•    Kucharz
•    Kucharz małej gastronomii
•    Mechanik pojazdów samochodowych
•    Fryzjer
•    Lakiernik
•    Mechanik monter maszyn i urządzeń
•    Murarz-tynkarz
•    Elektromechanik pojazdów samochodowych

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

•    Koło plastyczne
•    Koło muzyczne
•    Koło żywego słowa
•    Koło sportowe
•    Siłownia
•    Koło informatyczne

Ośrodek Szkolenia i Wychowania dysponuje internatem,  stołówką,  pracownią komputerową z dostępem do internetu,  świetlicą środowiskową oraz warsztatami szkoleniowo-produkcyjnymi: gastronomicznym, elektrycznym, stolarskim i murarskim.

Data publikacji 10.06.2013

Data modyfikacji 01.02.2019
Rejestr zmian
Autor : Dorota Mrozińska

Osoba publikująca: Dorota Mrozińska


Statystyka strony: 1983 wizyt