2-4 ŚHP Toruń

Data publikacji 10.06.2013

2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy

87-100 TORUŃ, ul. POZNAŃSKA 11/13
Tel. (56) 654-70-68,69 w. 49,28
e-mail: 2-4shp.torun@ohp.pl

Komendant Hufca:  p. o. Kamil Wysocki

FORMY KSZTAŁCENIA:

•    Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
•    Gimnazjum dla Dorosłych
•    Szkolenie Kursowe
•    Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZAWODY:

•    Stolarz
•    Cukiernik
•    Piekarz
•    Kucharz małej gastronomii
•    Mechanik pojazdów samochodowych
•    Elektromechanik
•    Malarz-tapeciarz
•    Technolog robót wykończeniowych
•    Lakiernik
•    Blacharz
•    Murarz
•    Elektromechanik
•    Cieśla
•    Ślusarz
•    Fryzjer
•    Sprzedawca

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

•    Koło informatyczne
•    Koło pomocy w nauce
•    Koło sportowe
Hufiec dysponuje internatem, świetlicą środowiskową, pracownią komputerową z dostępem do internetu  oraz gastronomicznym  warsztatem szkoleniowo-produkcyjnym.

Data publikacji 10.06.2013

Data modyfikacji 02.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Sławomir Wasiołek

Osoba publikująca: Sławomir Wasiołek


Statystyka strony: 2169 wizyt