Środowiskowe Hufce Pracy

Data publikacji 16.01.2007

Środowiskowe Hufce Pracy

To podstawowe jednostki organizacyjne, realizujące zadania w zakresie:

  • pomocy młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych we współdziałaniu z pracodawcami,
  • organizowania zatrudnienia młodzieży pozostającej bez pracy,
  • wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie,
  • współpracy z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem,
  • organizowania różnorodnych form spędzania czasu wolnego poprzez udział w imprezach kulturalno – oświatowych, kołach zainteresowań, zajęciach klubowych i warsztatowych.
Data publikacji 16.01.2007

Rejestr zmian
Autor : Krzysztof Pawlus

Osoba publikująca: Małgorzata Filarska


Statystyka strony: 1881 wizyt