Tryb rozpatrywania wniosków

Data publikacji 10.07.2012

Tryb rozpatrywania wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są i rozpatrywane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dziennik Ustaw Nr 5 poz. 46).
Wszystkie skargi i wnioski ewidencjonowane są w „Rejestrze skarg i wniosków Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu”.
 

W „Regulaminie Pracy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu” wprowadzonym w życie Zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy Nr 15/POA z dnia 19.08.2013 r. w dziale XV § 41 określono dni i godziny przyjmowania pracowników w sprawach skarg i wniosków:
 

„Wojewódzki Komendant OHP przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków w terminach podanych na tablicy ogłoszeń po wcześniejszym zaawizowaniu, tj. w piątek w godzinach 9.00 – 11.00 i wtorek w godzinach 14.00 – 15.45.”

Data publikacji 10.07.2012

Data modyfikacji 04.09.2013
Rejestr zmian
Autor : Dorota Januszewska

Osoba publikująca: Małgorzata Filarska


Statystyka strony: 2425 wizyt