Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Nazwa Opis Data publikacji
Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej grupy młodzieży w wieku powyżej 14 lat zrekrutowanej: - na miejsca stacjonarne do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP w Grudziądzu i Toruniu na rok szkolny 2022/2023; - na miejsca dochodzące do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP w Grudziądzu, Toruniu, Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku na rok szkolny 2022/2023 lub lata wcześniejsze jeśli wychowawca opiniuje o jej interwencyjne przeprowadzenie_271_18_2022 09.08.2022
Przeprowadzenie prac remontowych - Remont elewacji budynku stołówki i warsztatu gastronomicznego OSiW w Grudziądzu_KPWK.ADM.271.14.2022 13.04.2022
Przeprowadzenie specjalistycznych usług dla młodzieży OHP w wieku powyżej 14 roku życia, w ilości godzin zależnej od potrzeb zamawiającego w roku 2022_KPWK.ADM.271.12.2022 06.04.2022
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - przeprowadzenie prac remontowych_271.4.2022 18.03.2022
Ogłoszenie o postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie specjalistycznych usług dla młodzieży OHP w wieku powyżej 14 roku życia, w ilości godzin zależnej od potrzeb zamawiającego w roku 2022_271_5_2022 17.03.2022
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla dochodzącej młodzieży OHP w wieku powyżej 14 roku życia, w ilości godzin zależnej od potrzeb zamawiającego w roku 2022. 08.03.2022
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę "Przeprowadzenie specjalistycznych usług dla młodzieży OHP w wieku powyżej 14 roku życia, w ilości godzin zależnej od potrzeb zamawiającego w roku 2022." 07.03.2022
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę "Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla grupy młodzieży dochodzącej w wieku powyżej 14 roku życia , w ilości godzin zależnej od potrzeb Zamawiającego w roku 2022 21.02.2022
Plan zamówień publicznych na rok 2022 03.02.2022
do góry